Blog

Wielotematyczny

Posted by admin on October - 10 - 2015 | Comments Off

Każdy z nas kiedyś odejdzie. Nie da się tego ani przewidzieć ani zaplanować. Śmierć dotyczy jakiegokolwiek człowieka, nie ma tutaj przesłania czy jest to rolnik, górnik czy osoba realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przypada zasiłek pogrzebowy. Ewidentnie taki zasiłek należy się rodzinie umarłego, a konkretnie mówiąc osobie, jaka pokryła koszty pogrzebu – pomoże tu dom pogrzebowy. Jeżeli wydatki pogrzebu pozostały pokryte poprzez wyżej wymienione osoby wtedy to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może przekraczać określonej sumy. W przypadku, kiedy koszty pogrzebu przykrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym jednak określonej ustawowo kwoty. W wypadku niedostarczenia niebezcelowych zaświadczeń niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Powinniśmy w związku z tym zapoznać się z informacjami o tym, jakie pisma dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu.

Comments are closed.