Blog

Wielotematyczny

Posted by admin on November - 18 - 2015 | Comments Off

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy spieniężonego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc chroni nas przed wynagradzaniem za szkody, które wyrządziliśmy oraz trzeba o tym pamiętać. Wypłacone poszkodowanemu naprawienie szkody z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy umyślnie oraz świadomie. Wówczas także nie ma co liczyć na hdi zgłoszenie szkody. Również w przypadku, kiedy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, korporacja ubezpieczeniowa ma okazję pragnąć zwrotu kwoty, którą spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, kiedy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy również, czemu mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeśli taka jazda konieczna była, bowiem staraliśmy się uratować czyjeś istnienie, zdrowie lub mienie, bądź gdy ścigaliśmy osobę, która naturalnie popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga właściwe mtu zgłoszenie szkody telefon. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie musimy wyłącznie jechać samochodem, który uległ wypadkowi – wtenczas warto wypełnić mtu zgłoszenie szkody. Oc obejmuje też szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z wehikułu, a także załadunku i rozładunku tego pojazdu. Powinniśmy niemniej jednak pamiętać, że to na nas leży obowiązek pokazania powstałych szkód i ich wielkości.

Comments are closed.